Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình

Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình đối với ông Nguyễn Khắc Thận. Ảnh: VGP
Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình đối với ông Nguyễn Khắc Thận. Ảnh: VGP
Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình đối với ông Nguyễn Khắc Thận. Ảnh: VGP
Lên top