Thủ tướng: Phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
Lên top