Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: VGP
Lên top