Thủ tướng: Phải bảo đảm thiết bị, vật tư y tế cho địa phương có dịch

Lên top