Thủ tướng: “Ở đâu xảy ra ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đó phải chịu trách nhiệm”