Thủ tướng Nhật Bản trông đợi vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 22. Ảnh: Asean2019.go.th.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 22. Ảnh: Asean2019.go.th.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 22. Ảnh: Asean2019.go.th.
Lên top