Thủ tướng nhấn nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị và cùng bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị và cùng bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị và cùng bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top