Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Việt Nam phải trở thành một trong các trung tâm sản xuất đồ gỗ của thế giới”

Hội nghị của Chính phủ về định hướng, giải pháp phát triển  ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu tại TPHCM ngày 8.8.2018. Ảnh: Nguyễn Trung
Hội nghị của Chính phủ về định hướng, giải pháp phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu tại TPHCM ngày 8.8.2018. Ảnh: Nguyễn Trung
Hội nghị của Chính phủ về định hướng, giải pháp phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu tại TPHCM ngày 8.8.2018. Ảnh: Nguyễn Trung
Lên top