Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam là nền kinh tế hội nhập sâu rộng