Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng: Dân thông thì mọi việc đều thông