Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á Hatoyama Yukio. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á Hatoyama Yukio. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á Hatoyama Yukio. Ảnh: VGP.
Lên top