Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Nobiru Adachi - Chủ tịch Ngân hàng J.Trust. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Nobiru Adachi - Chủ tịch Ngân hàng J.Trust. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Nobiru Adachi - Chủ tịch Ngân hàng J.Trust. Ảnh: VGP.
Lên top