Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp chuyên gia kinh tế Đức Philipp Rosler

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chuyên gia kinh tế Philipp Rosler - Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chuyên gia kinh tế Philipp Rosler - Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chuyên gia kinh tế Philipp Rosler - Ảnh: VGP
Lên top