Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Bhutan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Bhutan  Tashi Dorji. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Bhutan Tashi Dorji. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Bhutan Tashi Dorji. Ảnh: VGP.
Lên top