Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các trưởng đoàn dự ASEANAPOL 39

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các trưởng đoàn dự ASEANAPOL 39. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các trưởng đoàn dự ASEANAPOL 39. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các trưởng đoàn dự ASEANAPOL 39. Ảnh: VGP
Lên top