Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí. Ảnh: VGP.
Lên top