Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm vườn chè trăm tuổi tại Gia Lai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm vườn chè Bắc Biển Hồ tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm vườn chè Bắc Biển Hồ tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn