Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm báo Quân đội nhân dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm báo Quân đội nhân dân. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm báo Quân đội nhân dân. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm báo Quân đội nhân dân. Ảnh: VGP.
Lên top