Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp dự Hội nghị Mekong-Lan Thương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hồng Nguyễn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hồng Nguyễn