Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh phải đạt giá trị xuất khẩu tỷ USD

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc định hướng quyết sách phát triển sâm Ngọc Linh cho Kon Tum. Ảnh Đình Văn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc định hướng quyết sách phát triển sâm Ngọc Linh cho Kon Tum. Ảnh Đình Văn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc định hướng quyết sách phát triển sâm Ngọc Linh cho Kon Tum. Ảnh Đình Văn.
Lên top