Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Quảng Nam - Đà Nẵng tuy hai mà một”