Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Lên top