Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Cà Mau về chất lượng nguồn lao động

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top