Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lo tết cho đồng bào ngay từ bây giờ