Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bệnh viện Đồng Nai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Lên top