Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khắc phục “Hà Nội không vội được đâu”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình "Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển"
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình "Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển"
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình "Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển"
Lên top