Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng chứng kiến "Kỳ tích Sông Lam"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Nghệ An và Thanh Hóa, Hà Tĩnh sẽ trở thành cực tăng trưởng kinh tế. Ảnh: QĐ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Nghệ An và Thanh Hóa, Hà Tĩnh sẽ trở thành cực tăng trưởng kinh tế. Ảnh: QĐ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Nghệ An và Thanh Hóa, Hà Tĩnh sẽ trở thành cực tăng trưởng kinh tế. Ảnh: QĐ