Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Lên top