Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Canada

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: VGP.