Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Quyền Thống đốc Saint Petersburg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Thống đốc Saint Petersburg Beglov A.D. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Thống đốc Saint Petersburg Beglov A.D. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Thống đốc Saint Petersburg Beglov A.D. Ảnh: VGP.
Lên top