Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cán bộ tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 43 năm giải phóng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt tỉnh Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh. Ảnh: LP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt tỉnh Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh. Ảnh: LP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt tỉnh Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh. Ảnh: LP
Lên top