Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công dự án cầu Đà Rằng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu nhấn nút khởi công dự án xây dựng cầu Đà Rằng, Phú Yên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu nhấn nút khởi công dự án xây dựng cầu Đà Rằng, Phú Yên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu nhấn nút khởi công dự án xây dựng cầu Đà Rằng, Phú Yên.