Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành KCN cầu cảng Phước Đông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng Quốc tế Long An. Ảnh: k.Q
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng Quốc tế Long An. Ảnh: k.Q
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng Quốc tế Long An. Ảnh: k.Q
Lên top