Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN

Thủ tướng dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN (Ảnh: VGP)
Thủ tướng dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN (Ảnh: VGP)
Thủ tướng dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN (Ảnh: VGP)
Lên top