Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý xuất cấp 3.000 tấn gạo hỗ trợ Quảng Bình

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về công tác khắc phục hậu quả bão số 10.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về công tác khắc phục hậu quả bão số 10.