Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đời đời ghi nhớ công ơn của những anh hùng, liệt sĩ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Lên top