Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Doanh nghiệp được cấp phép đầu tư không để dự án nằm trên giấy”

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.H
Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.H
Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.H