Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Donald Trump

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 22.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 22.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 22.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top