Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Chile

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: BNG.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: BNG.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: BNG.
Lên top