Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: BNG.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: BNG.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: BNG.
Lên top