Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top