Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác ACMECS

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hợp tác ACMECS. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hợp tác ACMECS. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hợp tác ACMECS. Ảnh: VGP.
Lên top