Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt kỳ vọng vào thế hệ sinh viên Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên khai mạc trọng thể Đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên khai mạc trọng thể Đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên khai mạc trọng thể Đại hội.
Lên top