Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và dâng hương tại lễ hội Đền Hùng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và dâng hương tại lễ hội Đền Hùng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và dâng hương tại lễ hội Đền Hùng.
Lên top