Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Có 8/12 chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2018 sẽ vượt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)