Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Bộ chỉ huy quân sư TP Đà Nẵng. Ảnh: TM
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Bộ chỉ huy quân sư TP Đà Nẵng. Ảnh: TM
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Bộ chỉ huy quân sư TP Đà Nẵng. Ảnh: TM
Lên top