Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp rà soát tình hình hợp tác Việt - Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp với các Bộ ngành liên quan để rà soát tình hình hợp tác Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp với các Bộ ngành liên quan để rà soát tình hình hợp tác Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp với các Bộ ngành liên quan để rà soát tình hình hợp tác Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP.
Lên top