Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các nhà đầu tư nước ngoài hãy “đặt niềm tin nhiều hơn vào năng lực của doanh nghiệp Việt Nam”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với doanh nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam chiều 13.9. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với doanh nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam chiều 13.9. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với doanh nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam chiều 13.9. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top