Thủ tướng nghe các tỉnh miền núi phía Bắc góp ý chiến lược phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe các tỉnh miền núi phía Bắc góp ý chiến lược phát triển - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe các tỉnh miền núi phía Bắc góp ý chiến lược phát triển - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe các tỉnh miền núi phía Bắc góp ý chiến lược phát triển - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top