Thủ tướng nghe các nhà khoa học góp ý Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Lên top